Senagat önümini hödürleýäris

Awtomatlaşdyryş çözgüdi

Bize ynan, bizi saýla

Biz hakda

 • kompaniýasy
 • kompaniýa (2)
 • kompaniýa (1)

Gysgaça düşündiriş :

Sýamen ýörite ykdysadyýet zolagynda ýerleşýän “Xiamen Tongkong Technology Co., Ltd”lt, senagaty awtomatlaşdyrmak we zawodlary elektrikleşdirmek üçin pudaga degişli çözgütleri we hyzmatlary bermäge borçlanýar. Söwda Ethernet, müşderi üçin esasy hyzmatlarymyzyň biri, çykdajy býudjetini saýlamak, gurnamak we satuwy dowam etdirmekden başlap, degişli enjam modelini düzmekden ybarat.“Hirschmann”, “Oring”, “Koenix” we ş.m. ýaly giňden ulanylýan marka bilen ýakyn hyzmatdaşlykda iň soňky ulanyjyny hemmetaraplaýyn we ygtybarly önümler we ethernet çözgüdi bilen üpjün edýäris.Mundan başga-da, suwy bejermek, temmäki senagaty, ulag, elektrik energiýasy, metallurgiýa we ş.m. ýaly köp ugurlar boýunça elektrik awtomatizasiýasynyň umumy maglumat ulgamy zawod müşderilerimize ýetirilýär.Hyzmatdaşlyk markalarymyzda Harting, Wago, Weidmuller, Schneider we beýleki ygtybarly ýerli markalar bar.

Sergi çärelerine gatnaşyň

Wakalar we söwda sergileri

 • Weidmuller pro elektrik üpjünçiligi (3)
 • wago (1)
 • Harting (2)
 • Weidmuller (3)
 • MOXA
 • Weidmuller PRO MAX seriýaly elektrik üpjünçiligi meselesi

  Ondarymgeçiriji ýokary tehnologiýaly kärhana esasy ýarymgeçiriji baglanyşyk tehnologiýalaryna garaşsyz gözegçiligi tamamlamak, ýarymgeçiriji gaplama we synag baglanyşyklarynda uzak möhletli import monopoliýasyndan dynmak we açaryň lokalizasiýasyna goşant goşmak üçin köp işleýär ...

 • WAGO-nyň halkara logistika merkeziniň giňelmegi

  WAGO toparynyň iň uly maýa goýum taslamasy emele geldi we Germaniýanyň Sondershauzen şäherindäki halkara logistika merkezini giňeltmek tamamlandy.11,000 inedördül metr logistika meýdany we 2000 inedördül metr täze ofis meýdany ...

 • Çekiş gurallary birleşdirijiniň hilini we netijeliligini ýokarlandyrýar

  Sanly programmalaryň çalt ösmegi we ornaşdyrylmagy bilen innowasion birleşdiriji çözgütler, senagat awtomatizasiýasy, mehaniki önümçilik, demir ýol transporty, ýel energiýasy we maglumat merkezleri ýaly dürli pudaklarda giňden ulanylýar.Kepillendirmek üçin ...

 • Weidmuller ÜSTÜNLIK HEKAYALAR : atingüzýän önümçiligi saklamak we düşürmek

  Weidmuller elektrik dolandyryş ulgamy hemmetaraplaýyn çözgütler Deňizdäki nebitiň we gazyň ösüşi ýuwaş-ýuwaşdan çuň deňizlere we uzak deňizlere ösýärkä, uzak aralyga nebit we gaz gaýdýan turbalary çekmegiň bahasy we töwekgelçiligi ýokarlanýar.Has täsirli ýol ...

 • MOXA: Has netijeli PCB hiline we önümçilik kuwwatyna nädip ýetmeli?

  Çap edilen zynjyr tagtalary (PCB) häzirki zaman elektron enjamlarynyň ýüregidir.Bu çylşyrymly zynjyr tagtalary, akylly telefonlardan we kompýuterlerden awtoulaglara we lukmançylyk enjamlaryna çenli häzirki akylly durmuşymyzy goldaýar.PCB-ler bu çylşyrymly enjamlara netijeli saýlananlary ýerine ýetirmäge mümkinçilik berýär ...

Hyzmatdaşlyk kompaniýalary

Hyzmatdaşlyk kompaniýalary

 • hyzmatdaşlar (5)
 • hyzmatdaşlar (1)
 • hyzmatdaşlar (2)
 • hyzmatdaşlar (3)
 • hyzmatdaşlar (4)