• head_banner_01

Weidmuller STRIPAX 9005000000 Zolak we kesmek guraly

Gysga düşündiriş:

Weidmuller STRIPAX 9005000000 çyzmak we kesmek guralydyr.


 • :
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Weidmuller Awtomatiki sazlamak bilen gurallar

   

  • Çeýe we gaty geçirijiler üçin
  • Mehaniki we ösümlik in engineeringenerçiligi, demir ýol we demir ýol gatnawy, ýel energiýasy, robot tehnologiýasy, partlamadan goramak, şeýle hem deňiz, deňiz we gämi gurluşyk pudaklary üçin amatlydyr.
  • Ahyrky duralganyň üsti bilen düzülip bilinýän uzynlyk
  • Eňekleri gysandan soň awtomatiki açmak
  • Aýry-aýry geçirijilerden çykma ýok
  • Dürli izolýasiýa galyňlygyna sazlanýar
  • Specialörite düzedişsiz iki proses ädiminde goşa izolýasiýa kabelleri
  • Öz-özüňi sazlaýjy kesiş bölüminde oýnamak ýok
  • Uzak ömri
  • Optimal ergonomiki dizaýn

  Weidmuller gurallary

   

  Her bir programma üçin ýokary hilli hünär gurallary - Weidmuller bilen tanalýan zat.Seminar we garnituralar bölüminde hünärmen gurallarymyzy, innowasiýa çap çözgütlerini we iň talap edilýän talaplar üçin markerleriň giňişleýin toplumyny tapyp bilersiňiz.Awtomatiki kesmek, gysmak we kesmek maşynlarymyz kabeli gaýtadan işlemek pudagyndaky iş proseslerini optimallaşdyrýar - Simleri gaýtadan işlemek merkezimiz (WPC) bilen hatda kabel gurnamaňyzy hem awtomatlaşdyryp bilersiňiz.Mundan başga-da, kuwwatly senagat çyralarymyz tehniki hyzmat wagtynda garaňkylyga ýagtylyk getirýär.
  Weidmuller-den takyk gurallar dünýäde ulanylýar.
  Weidmuller bu jogapkärçilige çynlakaý çemeleşýär we giňişleýin hyzmatlary hödürleýär.

  Weidmüller bu jogapkärçilige çynlakaý çemeleşýär we giňişleýin hyzmatlary hödürleýär.
  Gurallar köp ýyllap yzygiderli ulanylandan soňam ajaýyp işlemeli.Weidmüller şonuň üçin müşderilerine "Gural sertifikaty" hyzmatyny hödürleýär.Bu tehniki synag tertibi Weidmüllere gurallarynyň dogry işlemegini we hilini kepillendirmäge mümkinçilik berýär.

  Umumy sargyt maglumatlary

   

  Wersiýa Gurallar, kesmek we kesmek guraly
  Sargyt No. 9005000000
  Görnüşi STRIPAX
  GTIN (EAN) 4008190072506
  Qty. 1 sany (lar)

  Ölçegler we agramlar

   

  Çuňluk 22 mm
  Çuňlugy (dýuým) 0.866 dýuým
  Boý 99 mm
  Boý (dýuým) 3.898 dýuým
  Ini 190 mm
  Ini (dýuým) 7.48 dýuým
  Arassa agram 175,4 gr

  Degişli önümler

   

  Sargyt No. Görnüşi
  9005000000 STRIPAX
  9005610000 STRIPAX 16
  1468880000 STRIPAX ULTIMATE
  1512780000 STRIPAX ULTIMATE XL

   

   


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Degişli önümler

  • Weidmuller WPE 35 1010500000 PE Earther terminaly

   Weidmuller WPE 35 1010500000 PE Earther terminaly

   Weidmuller Earth terminaly nyşanlary bloklaýar Ösümlikleriň howpsuzlygy we elýeterliligi elmydama kepillendirilmelidir. Howpsuzlyk funksiýalaryny seresaply meýilleşdirmek we gurmak aýratyn möhüm rol oýnaýar.Işgärleri goramak üçin dürli baglanyşyk tehnologiýalarynda PE terminaly bloklarynyň giň toplumyny hödürleýäris.KLBU galkan birikmelerimiziň giň görnüşi bilen çeýe we öz-özüni sazlaýan galkan kontakyna ýetip bilersiňiz ...

  • Weidmuller UR20-FBC-DN 1334900000 Uzakdaky I / O Fieldbus jübüti

   Weidmuller UR20-FBC-DN 1334900000 Uzakdaky I / O Fi ...

   Weidmuller Remote I / O meýdan awtobus birleşdirijisi: Has köp öndürijilik.Plönekeýleşdirildi.uzakdanWeidmuller u-remote - IP 20 bilen innowasiýa uzakdaky I / O düşünjämiz, diňe ulanyjynyň peýdasyna gönükdirilendir: meýilnamalaşdyrmak, has çalt gurnamak, has ygtybarly başlangyç, iş wagty azalmaz.Örän gowulaşan öndürijilik we has ýokary öndürijilik üçin.Bazardaky iň dar modully dizaýn we zerurlyk sebäpli şkaflaryňyzyň ululygyny u-pult bilen azaldyň ...

  • Weidmuller A2C 4 2051180000 Iýmit terminaly

   Weidmuller A2C 4 2051180000 Iýmit terminaly

   Weidmuller-iň seriýaly terminaly simwollary bloklaýar PUSH IN tehnologiýasy bilen bahar baglanyşygy (A-seriýa) Wagt tygşytlamak 1. Aýak basmak, terminaly blokirlemegi aňsatlaşdyrýar 2. functionhli işleýän ýerleriň arasynda açyk tapawut 3. Has aňsat bellik we sim Kosmos tygşytlaýyş dizaýny 1.Slim dizaýn paneldäki köp mukdarda ýer döredýär 2. Terminal demirýolunda az ýer talap edilýändigine garamazdan ýokary simleriň dykyzlygy ...

  • WAGO 750-418 2 kanally sanly giriş

   WAGO 750-418 2 kanally sanly giriş

   Fiziki maglumatlar Ini 12 mm / 0.472 dýuým Boýy 100 mm / 3.937 dýuým Çuňlugy 69,8 mm / 2.748 dýuým DIN-demir ýoluň ýokarky gyrasyndan 62,6 mm / 2.465 dýuým WAGO I / O ulgamy 750/753 Dolandyryjy Dürli programmalar üçin merkezleşdirilmedik periferiýa enjamlary : WAGO-nyň uzakdaky I / O ulgamynda 500-den gowrak I / O modul, programmirläp bolýan dolandyryjy we awtomatlaşdyryş üpjün etmek üçin aragatnaşyk modullary bar ...

  • Weidmuller WQV 10/2 1053760000 Terminallar birleşdiriji

   Weidmuller WQV 10/2 1053760000 Terminallar Cross -...

   Weidmuller WQV seriýaly terminaly Kesgitleýji Weidmüller, nurbat birikdiriji terminal bloklary üçin plugin we nurbatly birikdiriş ulgamlaryny hödürleýär.Plagin birikdirmelerinde aňsat işlemek we çalt gurnamak aýratynlygy bar.Gurnama wagtynda nurbatly çözgütler bilen deňeşdirilende ep-esli wagt tygşytlaýar.Şeýle hem, ähli polýuslaryň elmydama ygtybarly aragatnaşyk saklamagyny üpjün edýär.Kesgitli baglanyşyklary ýerleşdirmek we üýtgetmek F ...

  • Harting 09 33 016 2602 09 33 016 2702 Han “CrimpTermination” önümçilik birleşdirijilerini goýuň

   Hart 09 33 016 2602 09 33 016 2702 Han Inser ...

   HARTING tehnologiýasy müşderiler üçin goşmaça baha döredýär.HARTING tehnologiýalary dünýäde işleýär.HARTING-iň bolmagy, akylly birleşdirijiler, akylly infrastruktura çözgütleri we çylşyrymly ulgam ulgamlary bilen işleýän rahat işleýän ulgamlary aňladýar.Müşderileri bilen köp ýyllyk ýakyn, ynamly hyzmatdaşlygyň dowamynda HARTING Tehnologiýa Topary, birleşdiriji t boýunça dünýäde öňdebaryjy hünärmenleriň birine öwrüldi ...