• head_banner_01

Weidmuller STRIPAX PLUS 2.59020000000 Kesmek we kesmek guraly

Gysga düşündiriş:

Weidmuller STRIPAX PLUS 2.59020000000Kesmek, kesmek we döwmek üçin gural, Simli ferrular üçin gysgyç gural, 0,5 mm², 2,5 mm², Trapezoidal gyrgyç


 • :
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Weidmuller Awtomatiki sazlamak bilen gurallar

   

  • Çeýe we gaty geçirijiler üçin
  • Mehaniki we ösümlik in engineeringenerçiligi, demir ýol we demir ýol gatnawy, ýel energiýasy, robot tehnologiýasy, partlamadan goramak, şeýle hem deňiz, deňiz we gämi gurluşyk pudaklary üçin amatlydyr.
  • Ahyrky duralganyň üsti bilen düzülip bilinýän uzynlyk
  • Eňekleri gysandan soň awtomatiki açmak
  • Aýry-aýry geçirijilerden çykma ýok
  • Dürli izolýasiýa galyňlygyna sazlanýar
  • Specialörite düzedişsiz iki proses ädiminde goşa izolýasiýa kabelleri
  • Öz-özüňi sazlaýjy kesiş bölüminde oýnamak ýok
  • Uzak ömri
  • Optimal ergonomiki dizaýn

  Weidmuller gurallary

   

  Her bir programma üçin ýokary hilli hünär gurallary - Weidmuller bilen tanalýan zat.Seminar we garnituralar bölüminde hünärmen gurallarymyzy, innowasiýa çap çözgütlerini we iň talap edilýän talaplar üçin markerleriň giňişleýin toplumyny tapyp bilersiňiz.Awtomatiki kesmek, gysmak we kesmek maşynlarymyz kabeli gaýtadan işlemek pudagyndaky iş proseslerini optimallaşdyrýar - Simleri gaýtadan işlemek merkezimiz (WPC) bilen hatda kabel gurnamaňyzy hem awtomatlaşdyryp bilersiňiz.Mundan başga-da, kuwwatly senagat çyralarymyz tehniki hyzmat wagtynda garaňkylyga ýagtylyk getirýär.
  Weidmuller-den takyk gurallar dünýäde ulanylýar.
  Weidmuller bu jogapkärçilige çynlakaý çemeleşýär we giňişleýin hyzmatlary hödürleýär.

  Weidmüller bu jogapkärçilige çynlakaý çemeleşýär we giňişleýin hyzmatlary hödürleýär.
  Gurallar köp ýyllap yzygiderli ulanylandan soňam ajaýyp işlemeli.Weidmüller şonuň üçin müşderilerine "Gural sertifikaty" hyzmatyny hödürleýär.Bu tehniki synag tertibi Weidmüllere gurallarynyň dogry işlemegini we hilini kepillendirmäge mümkinçilik berýär.

  Umumy sargyt maglumatlary

   

  Wersiýa Kesmek, kesmek we döwmek üçin gural, Simli ferrular üçin gyrkyjy gural, 0,5mm², 2,5mm², Trapezoidal gyrgyç
  Sargyt No. 9020000000
  Görnüşi STRIPAX PLUS 2.5
  GTIN (EAN) 4008190067267
  Qty. 1 sany (lar)

  Ölçegler we agramlar

   

  Ini 210 mm
  Ini (dýuým) 8.268 dýuým
  Arassa agram 248,63 gr

  Degişli önümler

   

  Sargyt No. Görnüşi
  9005000000 STRIPAX
  9005610000 STRIPAX 16
  1468880000 STRIPAX ULTIMATE
  1512780000 STRIPAX ULTIMATE XL

   

   


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Degişli önümler

  • Harting 19 30 016 1441,19 30 016 1442,19 30 016 0447,19 30 016 0448 Han Hood / ýaşaýyş jaýy

   19 30 016 1441,19 30 016 1442,19 30 016 ...

   HARTING tehnologiýasy müşderiler üçin goşmaça baha döredýär.HARTING tehnologiýalary dünýäde işleýär.HARTING-iň bolmagy, akylly birleşdirijiler, akylly infrastruktura çözgütleri we çylşyrymly ulgam ulgamlary bilen işleýän rahat işleýän ulgamlary aňladýar.Müşderileri bilen köp ýyllyk ýakyn, ynamly hyzmatdaşlygyň dowamynda HARTING Tehnologiýa Topary, birleşdiriji t boýunça dünýäde öňdebaryjy hünärmenleriň birine öwrüldi ...

  • 09 36 008 3001 09 36 008 3101 Harting

   Hart 09 36 008 3001 09 36 008 3101 Han Inser ...

   HARTING tehnologiýasy müşderiler üçin goşmaça baha döredýär.HARTING tehnologiýalary dünýäde işleýär.HARTING-iň bolmagy, akylly birleşdirijiler, akylly infrastruktura çözgütleri we çylşyrymly ulgam ulgamlary bilen işleýän rahat işleýän ulgamlary aňladýar.Müşderileri bilen köp ýyllyk ýakyn, ynamly hyzmatdaşlygyň dowamynda HARTING Tehnologiýa Topary, birleşdiriji t boýunça dünýäde öňdebaryjy hünärmenleriň birine öwrüldi ...

  • Harting 09-20-004-2611 09-20-004-2711 Han nurbady bes etmegiň senagat birleşdirijileri

   Harting 09-20-004-2611 09-20-004-2711 Han Inser ...

   HARTING tehnologiýasy müşderiler üçin goşmaça baha döredýär.HARTING tehnologiýalary dünýäde işleýär.HARTING-iň bolmagy, akylly birleşdirijiler, akylly infrastruktura çözgütleri we çylşyrymly ulgam ulgamlary bilen işleýän rahat işleýän ulgamlary aňladýar.Müşderileri bilen köp ýyllyk ýakyn, ynamly hyzmatdaşlygyň dowamynda HARTING Tehnologiýa Topary, birleşdiriji t boýunça dünýäde öňdebaryjy hünärmenleriň birine öwrüldi ...

  • Weidmuller WPE 2.5 / 1.5ZR 1016400000 PE Earther terminaly

   Weidmuller WPE 2.5 / 1.5ZR 1016400000 PE Earther Te ...

   Weidmuller W seriýaly terminal nyşanlary Ösümlikleriň howpsuzlygy we elýeterliligi elmydama kepillendirilmelidir. Howpsuzlyk funksiýalaryny seresaply meýilleşdirmek we gurmak aýratyn möhüm rol oýnaýar.Işgärleri goramak üçin dürli baglanyşyk tehnologiýalarynda PE terminaly bloklarynyň giň toplumyny hödürleýäris.KLBU galkan birikmelerimiziň giň görnüşi bilen, çeýe we öz-özüni sazlaýan galkan kontaktine ýetip bilersiňiz ...

  • 09 14 002 2651,09 14 002 2751,09 14 002 2653.09 14 002 2753 Han moduly

   09 14 002 2651,09 14 002 2751,09 14 0 ...

   HARTING tehnologiýasy müşderiler üçin goşmaça baha döredýär.HARTING tehnologiýalary dünýäde işleýär.HARTING-iň bolmagy, akylly birleşdirijiler, akylly infrastruktura çözgütleri we çylşyrymly ulgam ulgamlary bilen işleýän rahat işleýän ulgamlary aňladýar.Müşderileri bilen köp ýyllyk ýakyn, ynamly hyzmatdaşlygyň dowamynda HARTING Tehnologiýa Topary, birleşdiriji t boýunça dünýäde öňdebaryjy hünärmenleriň birine öwrüldi ...

  • SIEMENS 6ES7193-6BP20-0DA0 SIMATIC ET 200SP BaseUnit

   SIEMENS 6ES7193-6BP20-0DA0 SIMATIC ET 200SP Bas ...

   SIEMENS 6ES7193-6BP20-0DA0 Haryt makalasynyň belgisi (Bazar ýüz belgisi) 6ES7193-6BP20-0DA0 Önümiň beýany SIMATIC ET 200SP, BaseUnit BU15-P16 + A10 + 2D, BU görnüşi A0, Push-in terminallary, 10 AUX terminaly, täze ýük topar, WxH: 15 mmx141 mm Önüm maşgalasy BaseUnits Önümiň ömri (PLM) PM300: Önümiň gowşurylyşy barada maglumat Eksport gözegçiligi düzgünleri AL: N / ECCN: N Standart gurşun wagty 100 gün / gün Net W ...